777 168 178info@vaseortopedie.cz

Profesní životopis

MUDr. Michal Grinac

Datum narození 9.8.1984


Absolvent oboru Všeobecného lékařství, 1. lékařská fakulta Univerzity Karlovy v Praze, 2011 Atestace z oboru Ortopedie a traumatologie pohybového aparátu 2018


RESEARCHGATE

Profesní přehled

10 let odborné praxe na Ortopedické klinice Fakultní nemocnice Hradec Králové.

Specialista v oboru Ortopedie se zaměřením na dětskou ortopedii, sportovní traumatologii a všeobecnou ortopedii.

Odborný lékař Dětského oddělení Ortopedické kliniky Fakultní nemocnice Hradec Králové

Dlouhodobá praxe v oboru sportovní traumatologie vč. spolupráce s FCHK

Zajištění profesionálních utkání v nejvyšší fotbalové soutěži jako klubový lékař FCHK.


Absolvované stáže a kurzy

Klinicko – anatomické symposium, Praha, Aloplastika kyčelního kloubu, 2013

Klinicko – anatomické symposium, Praha, Poranění ramenního pletence, 2013

AO Trauma Basic, Seč, 2014

Klinicko – anatomické symposium, Praha, Poranění nohy 2014


OMI Seminars in Salzburg - Bone and Joint Surgery 2016 (prof. Windsor HSS New York, prof. Windhager Vienna)


All around Scaphoid, Praha, 2016

UEFA Pitch Site Doctor, Praha ÚVN, 2016

AO Trauma Advanced, Seč, 2017

Klinicko – anatomické sympozium, Praha, Poranění zápěstí, 2017

EFFORT Vienna, 2017

AO RECON Andvanced Hip and Knee Arthroplasty, Davos 2018

Sonografie dětských kyčlí 2018, Ortopedická klinika Na Bulovce, Praha (prof. Chomiak)

Odborná stáž z ortopedie na Ortopedické klinice Na Bulovce 12/ 2017, 3-4/2018 (prof. Dungl)

Základy Sonografie pohybového aparátu, Brno, 2021 (doc. Hrazdira)

Diplom celoživotního vzdělávání ČLK 2021

Pedagogická činnost

2011-4/2018 asistent katedry Chirurgie LF UK v HK

2018/5 -2020/5 odborný asistent katedry Chirurgie LF UK v HK

2020/5 zástupce vedoucího pro výuku Ortopedie ve FNHK


Pravidelná účast na tuzemských konferencích a kongresech vč. pravidelné aktivní účasti.

Pravidelná účast na zahraničních kongresech.


Vědecko-výzkumná činnost: pravidelná účast na grantových projektech v rámci Ortopedické kliniky FNHK


Publikační činnost

The Outcomes of Cemented Femoral Revisions for Periprosthetic Femoral Fractures in the Elderly:

Comparison with Cementless Stems

Pavel Sponer, Martin Korbel, Martin Korbel, Michal Grinac, Tomas Kucera, 10/2021 Clinical Interventions in Aging


Střednědobé výsledky rekonstrukce Charcotovy neuropatické artropatie nohy u diabetiků T. Kučera, M. Grinac, O. Valtr, P. Šponer, Acta chirurgiae ortopaedicae et traumatologiae Cechoslovaca 86, 2019, p. 51 - 57

Ruptura distální šlachy musculus biceps brachii - korelace sonografických a operačních nálezů, výsledky operační terapie, Grinac M., Brtkova J., Kucera T., Sponer P. , Acta chirurgiae orthopaedicae et traumatologiae Cechoslovaca 85(3):199-203 2018

The Outcomes of Total Hip Replacement in Patients with Parkinson’s Disease: Comparison of the Elective and Hip Fracture Groups

P.Šponer, T. Kučera, M. Grinac, A. Bezrouk, D. Waciakowski, Parkinson's Disease 2017(3):1-7


Avaskulární nekroza hlavice humeru u rekreačního potápěče vzniklá po rychlé dekompresi Grinac M., Karpat K., Vícha J. Ortopedie: 5/2015

Osteointegration of an Uncemented Modular Revision Stem Implanted during revision Hip Surgery

P. Šponer, T. Kučera, K. Urban, D. Zítko, D. Diaz-Garciab, M. Grinac

· Acta medica 2015 57(3):105-11


Total Hip Arthroplasty in Patients with Parkinson’s Disease

Pradeep George Mathew, Pavel Šponer, Tomáš Kučera, Michal Grinac, Jiří Knížek

ACTA MEDICA 3/2013 56.